BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING TEXNALOGIYA FANIDAN IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Авторы

  • Xolmirzayeva Zulayxo

Ключевые слова:

ijodiy qobiliyat,metod , texnika,fan taraqqiyoti , bozor iqtisodiyoti, 21- asr,integratsiya, industrial , sun'iy intelligent, innovatsiya, O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha rivojlanish Strategiyasining konsepsiyasi,industrial-texnologik lokomotivlar eskiz, model, maket, konveyer, modellashtirish, konstruktura, art,

Аннотация

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnalogiya fanidan ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan usullar  hamda texnalogiya  fani darsligidagi o'zgarishlar haqida so'z yuritiladi.

Биография автора

Xolmirzayeva Zulayxo

Namangan davlat pedagogika instituti 70110501 - Ta'lim tarbiya nazariya va metodikasi ( Boshlang'ich ta'lim)yonalishi 1- bosqich magistranti

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-09