O‘lmas Umarbekov asarlarida frazeologizm va maqollarning qo‘llanilishi

Авторы

  • Xamidova Malika

Ключевые слова:

O’lmas Umarbekov, obraz, ibora, maqol, erkak nutqi, ayol nutqi, leksik, sotsiopragmatika, pragmatika, nutqiy akt, iqtibos, stereotip, sotsial.

Аннотация

Mazkur maqolada O’lmas Umarbekov asarlari tahlilida ibora va maqollarning  ifodalanishi , o‘zbek erkak va ayollar nutqining leksik, frazeologik jihatdan xoslanishi, matnning pragmatik va sotsiopragmatik xususiyatlari, asarlardagi nutqiy aktlar tahlil qilindi.

Биография автора

Xamidova Malika

O‘zMU erkin tadqiqotchisi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-10