EKOLOGIK MADANIYATLI VA MA'NAVIYATLI KADRLARNI TAYYORLASH ZAMON TALABI

Авторы

  • Xalilova Zarifa Ochilovna
  • Ro’ziyeva Nazira Ochilovna

Ключевые слова:

ekologik ta'lim tarbiya, ekologik madaniyat, ekologik muommalar, ekologiyaning asosiy qonunlari, yashil makon , umum milliy ., ecological education, ecological culture, ecological problems, basic laws of ecology, green space, general national

Аннотация

Yuksak ma'naviyatli va ekologik madaniyatli kadrlarni tayyorlash zamon talabi bo'lib, antropogen omillar ta'sirini 4 ta ekologik qonunni bilgan holatda ularni oldini olish muhumdir. Ekologik muommalar biosferada ko'payib ketayotganligini inobatga olgan holda ekologik manaviyatli va madaniyatli shaxslarni tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. Maqolada tabiat ustidan hukumronlik qilmasdan u bilan hamkorlik qilish muhumligi ko'rsatilgan.

Биографии авторов

Xalilova Zarifa Ochilovna

Qashqadaryo viloyati Yakkabog tumani MMTBga

qarashli 9-umumiy oʻrta taʼlim maktabi MMIBDOʻ

Ro’ziyeva Nazira Ochilovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va

biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-11