O’QUVCHI YOSHALAR ORASIDA BOSHQARUV VA YETAKCHILIK QOBILYATINI SHAKILLANTIRISHDA MA‘NAVIY VA MA‘RIFIY TADBIRLARNING AHAMIYATI

Авторы

  • Xalilova Zarifa Ochilovna
  • Ro’ziyeva Nazira Ochilovna

Ключевые слова:

yoshlar, boshqaruvchanlik, yetakchilik, izlanishlar, suhbatlar, rahbarlarning olib boryotgan faoliyati, talablar, boshqaruv tizimi, mantiqiy fikrlash., youth, management, leadership, research, conversations, demands, management system, leaders’ activities

Аннотация

Mamlakatimiz o’z oldiga qo‘ygan strategik maqsadlariga erishishi salohiyatli rahbar kadr tayyorlash masalasi bilan uzviy boq’liqdir. O'sib kelayotgan yosh kadrlarda liderlik, boshqaruvchanlik va har qanday holatda mas'uliyatni zimmasiga olib yetakchilik ko'nikmalarini shaklantirishda axloqiy tamoyillarining ustuvorligiga  erishish va yangi ish boshlayotgan yoshlarga ko'nikmalar berib, ularni  rivojlanish , talaba yoshlarni ustozlar, kattalar, tomonidan qo'llab-quvvatlash va yosh kadrlarning boshqaruv salohiyatini va boshqalarga o'rnak bo'la olish jihatini yuksaltirish bugunning eng dolzarb masalalridan biridir. Bundan tashqari, jamoani boshqarish vaqtida adolatli va vijdonli qarorlar chiqarib, amalyotga  tatbiq  etish, tashabbuskorlik va shaxsiy yetakchilik fazilatlarini rivojlantirish maqsadida darslarda ham har bir o ‘quvchi talaba yoshlar bilan alohida ishlash ularni fikrlarini tinglash, darslarni mustaqil boshqarishlariga imkon yaratib berish zamon talabidar.

In this article, the priority of ethical principles in the formation of leadership, management, and taking responsibility in any situation in the growing young personnel and the support of adults for their development by giving skills to young people who are starting a new job and it is intended to increas the management potential of young personnel and the aspect of being an example to others.

Биографии авторов

Xalilova Zarifa Ochilovna

Qashqadaryo viloyati Yakkabog tumani MMTBga

qarashli 9-umumiy oʻrta taʼlim maktabi MMIBDOʻ

Ro’ziyeva Nazira Ochilovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va

biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Опубликован

2024-01-11