MAKEDONIYALIK ALEKSANDRNING HAYOTI VA SIRLI O`LIMI

Авторы

  • Matyoqubova Gulnora Ollabergan qizi

Ключевые слова:

Makedoniyalik Aleksandr, otasi Filipp, onasi Olipiada, rafiqasi Roksana, ustozi Aristotel, Lashkarboshisi Ptolomey Lag, sarkardalari karan va Farrux., Александр Македонский, отец Филипп, мать Олипида, жена Роксана, учитель Аристотель, полководец Птолемей Лаг, полководцы Каран и Фаррух., Alexander of Makedonia, father Philipp, mather Olipida, wife Kaxana, teacher Aristotle, cammander Ptolomey Lag, cammanders Karan and Farrukh

Аннотация

Ushbu maqola Makedoniyalik Aleksandirning hayoti hamda uning sirli o`limi haqida ma`lumotlar berib o`tadi. Maqolada aytib o`tilgan faktlarning barchasi tarixiy dalillarga asoslangan. Bu maqola orqali ko`plab qiziqrli ma`lumotlarga ega bo`lishingiz mumkin.

В этой статье представлена информация о жизни Александра Македонского и его загадочной смерти. Все факты, упомянутые в статье, основаны на исторических свидетельствах. Из этой статьи вы сможете получить много интересной информации.

This article provides information about the life of Alexander the Great and this mysterious death. All the facts mentioned in the article are based on historical evidence. You can get a lot of interesting  information through this article.

Биография автора

Matyoqubova Gulnora Ollabergan qizi

Urganch Davlat Unversiteti Ijtimoit- Iqtisodiy fanlar fakulteti Tarix (mintaqalar va yo`nalishlar bo`yicha) Yo`nalishi  1-bosqich talabasi

Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-12