ONA TILI TA’LIMIDA LUG‘AT BILAN ISHLASHNING AFZALLIKLARI

Авторы

  • Eraliyeva Muxayo Abdurahmonovna

Ключевые слова:

speech, vocabulary, native language, educational system, teacher, reader,approach., nutq, lug’at, ona tili, ta’lim tizimi, o’qituvchi, o’quvchi,yondashuv.

Аннотация

this article will talk about Uzbek language and thinking, about teaching native language lessons on the basis of a new approach in the education system, including the role of dictionaries in teaching the native language.

Mazkur maqolada o’zbek tili va tafakkuri to’g’risida, ona tili darslarini ta’lim tizimida yangicha yondashuv asosida o’qitilishi, jumladan, ona tilini o’qitishda lug’atlarning o’rni haqida so’z yuritiladi.

Биография автора

Eraliyeva Muxayo Abdurahmonovna

Namangan viloyati Kosonsoy tumani

39-maktabning  ona tili va adabiyot fani

òqituvchisi

ta'limning zamonaviy tronsformatsiyasi

Загрузки

Опубликован

2024-01-13