About the Journal

Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasida

Aniq va tabiiy fanlari;
Pedagogika fanlari;
Ijtimoiy-gumanitar fanlari;
Texnika fanlari;
Tibbiyot fanlari o'rin olgan.