"SHUM BOLA" ASARIDAGI OBRAZLAR TAHLILI

Authors

  • Jo'rayeva Nargiza Tilovmurodovna

Keywords:

bolalar adabiyotida badiiy obrazlar, xarakter xususiyatlari, milliy ruhiyat, qahramonlarning ruhiy kechinmalari, ichki dunyosi, tuyg’u, obrazlarning psixologik tahlili.

Abstract

Ushbu maqolada bolalar badiiy adabiyotida obrazlarning milliy ma’naviy ruhiyati va tabiati, milliy tafakkur talqini ifodalangan bo’lib, unda G’afur G’ulomning “Shum bola” asari misolida badiiy obrazlarning xarakter xususiyatlari tahlil qilinadi va milliy ruhiyatni aks ettiruvchi jihatlari haqida so’z yuritiladi.

Author Biography

Jo'rayeva Nargiza Tilovmurodovna

Termiz davlat universiteti akademik litseyi

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Downloads

Published

2024-01-09