UCH SHOXLI NERV SHIKASTLANGANDA YUZAGA KELADIGAN KASALLIKLAR

Authors

  • Donoboyeva Dilshoda
  • SH.I.Xamdamov

Keywords:

nerv, kasallik, bosh miya, alomatlar, diagnoz, nevralgiya

Abstract

Mazkur maqolada uch shoxli nerv shikastlanganda yuzaga keladigan kasalliklar, kasallik alomatlari, kelib chiqish sabablari va diagnostikasi ko’rsatib o’tilgan.

Author Biographies

Donoboyeva Dilshoda

Toshkent Davlat Stomotologiya Instituti Davolash ishi fakulteti talabasi

SH.I.Xamdamov

Ilmiy rahbar TDSI Anatomiya. Klinik Anatomiya kafedrasi o‘qituvchisi

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Downloads

Published

2024-01-14