САНОЪАТ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ

Authors

  • Д.Р.Мўминова
  • С.А.Гаффоров

Keywords:

Оғиз бўшлиғи аъзолари, тиш қатори нуқсонлари, прикус, протезлар, ракамли технология (CAD/CAM), сўлак, оғиз суюклиги, кимёвий моддаларнинг салбий таъсири.

Abstract

Иш уринларида мавжуд кимёвий, физик, биологик ва гигиеник омиллар нафакат огиз бушлиги (ОБ) аъзо ва тукималарига, балки сунъий тиш протезлари ва пломба ашёларининг сифатига хам салбий таъсири тугрисидаги тадкикот натижаларига таяниб замонавий ракамли технологиялардан протез махсулотлари таркиби ва конструкциясини яхшилашга каратилган илмий изланишлар долзарблиги такидланган.

 

Author Biographies

Д.Р.Мўминова

 

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,

Тошкент давлат стоматология институти.

 

С.А.Гаффоров

 

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,

Тошкент давлат стоматология институти.

 

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Downloads

Published

2024-01-14