BOSHLANGʻICH TAʼLIMDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Authors

  • Bakirova Shoxzoda Ibroximjon qizi

Keywords:

Multimedia texnologiyalari, boshlang'ich ta'lim, o'quv natijalari, jalb qilish, ta'lim tajribasi, integratsiya, pedagogika., Мультимедийные технологии, начальное образование, результаты обучения, вовлеченность, образовательный опыт, интеграция, педагогика., Multimedia technologies, primary education, learning outcomes, involvement, educational experience, integration, pedagogy.

Abstract

Ushbu maqola multimedia texnologiyalarining boshlang'ich ta'limdagi muhim rolini o'rganadi. Mavjud adabiyotlarni sinchkovlik bilan o'rganish orqali ushbu tadqiqot multimediyaning ta'lim natijalari, ishtiroki va boshlang'ich maktablarda umumiy ta'lim tajribasiga ta'sirini o'rganadi. Metodlar bo'limida multimediyani boshlang'ich ta'limga integratsiyalashda qo'llaniladigan turli xil yondashuvlar, so'ngra natijalar va natijalar muhokama qilinadi. Maqola kelajakdagi tadqiqotlar bo'yicha takliflar va o'qituvchilar va siyosatchilar uchun amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

 

В данной статье исследуется важная роль мультимедийных технологий в начальном образовании. Путем тщательного анализа существующей литературы в этом исследовании изучается влияние мультимедиа на результаты обучения, вовлеченность и общий опыт обучения в начальных школах. В разделе «Методы» обсуждаются различные подходы, используемые при интеграции мультимедиа в начальное образование, а также результаты и последствия. Статья завершается предложениями относительно будущих исследований и практическими рекомендациями для педагогов и политиков.

 

This article explores the important role of multimedia technologies in primary education. Through a thorough review of the existing literature, this study examines the impact of multimedia on learning outcomes, engagement, and the overall learning experience in elementary schools. The methods section discusses the different approaches used in integrating multimedia into primary education, followed by the results and implications. The article concludes with suggestions for future research and practical recommendations for educators and policy makers.

Author Biography

Bakirova Shoxzoda Ibroximjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Taʼlim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlangʻich taʼlim) yoʻnalishi magistranti

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Downloads

Published

2024-01-14