LALMIKOR MAYDONLAR SHAROITIDA YASMIQ NAV VA TIZMALARINING O`SUV DAVRI

Authors

  • Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti

Keywords:

Kalit so‘zlar: lalmikor maydon, yasmiq, ertapisharlik, nazoratli nav sinash ko’chatzori, nav, tizma, qaytariq, gullash, dukkak hosil bo‘lishi

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada lalmikor maydonlar sharotida nazoratli nav sinash ko`chatzorida o‘rganilgan yasmiq (Lens culinaris) ning 30 ta nav va tizmalarining o`suv davri davomiyligi andoza nav bilan taqqoslangan holda o‘rganilganlik haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.

References

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI

Afshin, A., Micha, R., Khatibzadeh, S., & Mozaffarian, D. (2014). Consumption of nuts and legumes and risk of incident ischemic heart disease, stroke, and diabetes: A systematic review and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 100, 278 – 288.

Faris, M.A.I.E.; Takruri, H.R.; Issa, A.Y. Role of Lentils (Lens culinaris L.) in Human Health and Nutrition: A Review; Springer: Berlin, Germany, 2013; Volume 6.

Joshi, P. K., & Rao, P. P. (2017). Global pulses scenario: Status and outlook. Annals of the New York Academy of Sciences, 1,392, 6–17.

Kushwaha UKS, Ghimire SK, Yadav NK, Ojha BR, Niroula RK, “Genetic characterization of lentil (Lens culinaris L.) germplasm by using SSR markers. American Journal of Agricultural and Biological Science 2015; 1:16-26.

El Haddad N, Rajendran K, Abdelaziz S, Es-Safi NE, Nadia B, Mentag R, et al.. Screening the FIGS set of lentil (Lens culinaris Medikus) germplasm for tolerance to terminal heat and combined drought-heat stress. Agronomy. (2020)

Downloads

Published

2024-01-05

How to Cite

Bolqiyev Zohid Toshtemirovich. (2024). LALMIKOR MAYDONLAR SHAROITIDA YASMIQ NAV VA TIZMALARINING O`SUV DAVRI. Ta’limda Raqamli Texnologiyalarni Tadbiq Etishning Zamonaviy Tendensiyalari Va Rivojlanish Omillari, 27(1), 3–8. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1670