O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDOGOGIK IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Authors

  • Ichki ishlar vazirligining ixtisoslashtirilgan maktab-internati ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Keywords:

Kalit So'zlar: Vatanparvarlik, pedagogika, ta'lim, milliy o'zlik, fuqarolik faolligi, o'quv dasturini ishlab chiqish, o'qitish metodikasi.

Abstract

Annotatsiya. Ushbu maqola o'quvchilarda vatanparvarlikni tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlarini oshirish strategiyasini o'rganadi. Tadqiqot milliy o'ziga xoslik va fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish muhimligini ta'kidlab, adabiyotlarni tahlil qilishni o'rganadi, o'qitishning innovatsion usullarini taqdim etadi va talabalarga potentsial ta'sirini muhokama qiladi. Amaliy amaliyotga asoslangan natijalar ta'limda vatanparvarlik haqidagi munozaralarga hissa qo'shib, o'qituvchilar, siyosatchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.

References

Adabiyotlar

Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish - xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning muhim poydevoridir. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O’zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi. Xalq so’zi gazetasi, 2017 yil, 4 avgust, 153-son.

Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz T.: O’zbekiston, 2017. 242b.

Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. - T.: O’qituvchi, 1994. -428 b.

Aminov B., Rasulov Т. Vatan yurakdagi javohir. - Т.: O‘qituvchi, 2001. - 232 b.

Atadjanova Sh. Oilada o‘spirin-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari: ped.fan.nomz. dis-yasi. - T.: TDPU, 2001. -136 b.

Hasanboev J., Hasanboeva O., Turopova M. Ma’naviy-axloqiy tarbiya asoslari. T.: Adabiyot va san’at nashriyoti, 2002. -112 b.

Ibragimova G.X. Kasb ta’limi tizimida talaba-yoshlar ma’naviyatini milliy istiqlol g’oyasi asosida shakllantirish. - T.: Fan, 2005. -159 b

Downloads

Published

2024-01-11

How to Cite

Danaxan Masharipova Atabekovna. (2024). O’QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDOGOGIK IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Ta’limda Raqamli Texnologiyalarni Tadbiq Etishning Zamonaviy Tendensiyalari Va Rivojlanish Omillari, 27(1), 13–17. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1820