http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/issue/feed Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 2024-01-11T21:22:10+05:00 Open Journal Systems <p><strong>Ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari tо‘plamida Respublikamiz o’qituvchilari, soha mutaxasislari, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, talabalarning ilmiy maqolalari о‘rin olgan</strong></p> http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1670 LALMIKOR MAYDONLAR SHAROITIDA YASMIQ NAV VA TIZMALARINING O`SUV DAVRI 2024-01-05T20:42:58+05:00 Bolqiyev Zohid Toshtemirovich isroiljonulmasov819@gmail.com <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada lalmikor maydonlar sharotida nazoratli nav sinash ko`chatzorida o‘rganilgan yasmiq <em>(Lens culinaris)</em> ning 30 ta nav va tizmalarining o`suv davri davomiyligi andoza nav bilan taqqoslangan holda o‘rganilganlik haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.</p> 2024-01-05T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1814 ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 2024-01-11T20:46:10+05:00 Борецкая А.С. isroiljonulmasov819@gmail.com <p>В серии экспериментов было изучено влияние растительного препарата на первичный иммунный ответ у животных.</p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1820 O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDOGOGIK IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH. 2024-01-11T21:10:45+05:00 Danaxan Masharipova Atabekovna isroiljonulmasov819@gmail.com <p><strong>Annotatsiya.</strong> Ushbu maqola o'quvchilarda vatanparvarlikni tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlarini oshirish strategiyasini o'rganadi. Tadqiqot milliy o'ziga xoslik va fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish muhimligini ta'kidlab, adabiyotlarni tahlil qilishni o'rganadi, o'qitishning innovatsion usullarini taqdim etadi va talabalarga potentsial ta'sirini muhokama qiladi. Amaliy amaliyotga asoslangan natijalar ta'limda vatanparvarlik haqidagi munozaralarga hissa qo'shib, o'qituvchilar, siyosatchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.</p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024 http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1821 YASMIQ NAV VA TIZMALARINING O`SUV DAVRI 2024-01-11T21:22:10+05:00 Жабаров Фаррух Одирович isroiljonulmasov819@gmail.com <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada lalmikor maydonlar sharotida nazoratli nav sinash ko`chatzorida o‘rganilgan yasmiq <em>(Lens culinaris)</em> ning 30 ta nav va tizmalarining o`suv davri davomiyligi andoza nav bilan taqqoslangan holda o‘rganilganlik haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.</p> 2024-01-11T00:00:00+05:00 Copyright (c) 2024