Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf <p><strong>Ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari tо‘plamida Respublikamiz o’qituvchilari, soha mutaxasislari, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, talabalarning ilmiy maqolalari о‘rin olgan</strong></p> en-US Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari LALMIKOR MAYDONLAR SHAROITIDA YASMIQ NAV VA TIZMALARINING O`SUV DAVRI http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1670 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada lalmikor maydonlar sharotida nazoratli nav sinash ko`chatzorida o‘rganilgan yasmiq <em>(Lens culinaris)</em> ning 30 ta nav va tizmalarining o`suv davri davomiyligi andoza nav bilan taqqoslangan holda o‘rganilganlik haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.</p> Bolqiyev Zohid Toshtemirovich Copyright (c) 2024 2024-01-05 2024-01-05 27 1 3 8 ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1814 <p>В серии экспериментов было изучено влияние растительного препарата на первичный иммунный ответ у животных.</p> Борецкая А.С. Copyright (c) 2024 2024-01-11 2024-01-11 27 1 9 12 O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDOGOGIK IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH. http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1820 <p><strong>Annotatsiya.</strong> Ushbu maqola o'quvchilarda vatanparvarlikni tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlarini oshirish strategiyasini o'rganadi. Tadqiqot milliy o'ziga xoslik va fuqarolik mas'uliyatini rivojlantirish muhimligini ta'kidlab, adabiyotlarni tahlil qilishni o'rganadi, o'qitishning innovatsion usullarini taqdim etadi va talabalarga potentsial ta'sirini muhokama qiladi. Amaliy amaliyotga asoslangan natijalar ta'limda vatanparvarlik haqidagi munozaralarga hissa qo'shib, o'qituvchilar, siyosatchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etadi.</p> Danaxan Masharipova Atabekovna Copyright (c) 2024 2024-01-11 2024-01-11 27 1 13 17 YASMIQ NAV VA TIZMALARINING O`SUV DAVRI http://tadqiqotlar.uz/index.php/conf/article/view/1821 <p><strong>Annotatsiya:</strong> Ushbu maqolada lalmikor maydonlar sharotida nazoratli nav sinash ko`chatzorida o‘rganilgan yasmiq <em>(Lens culinaris)</em> ning 30 ta nav va tizmalarining o`suv davri davomiyligi andoza nav bilan taqqoslangan holda o‘rganilganlik haqidagi ma’lumotlar keltirilgan.</p> Жабаров Фаррух Одирович Copyright (c) 2024 2024-01-11 2024-01-11 27 1 18 23