"BOBURNOMADAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR"TAHLILI

Authors

  • Xudoyberdiyeva Sarvinoz

Keywords:

Kalit sózlar: Frazeologik birliklar, tahlil, tamoyil, nazariya, mazmuniy faktlar

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ulug' mutaffakir, shoh va shoir bobomiz
Zahiriddin Muhammad Bobur qalamiga mansub Boburnoma asaridagi frazeologik
birliklar tahlil etiladi va ma'nolari yoritiladi.Asarning mohiyatan kelib chiqishi va
undagi ma'noviy jihatlar tahlil etiladi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar

Annamaria Shimmel. "The empire of the great mughals". - London, 2004. 351p.

Beveridge, Anette Susannah. The Babur-nama in English. Emperor of Hindustan

Babur. - London, 1921. - 880 p.

Zahiriddin Muhammad Bobir. Bobirnoma. Shamsiev P, Mirzaev S. - T.: O'z SSR

Fan nashriyoti., 1960. - 514 b.

Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. - T.: Sharq, 2002. - 335 b.

Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. -T.: O'qituvchi, 2008. -287 b.

Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi - T.: Sharq, 2017. - 688 b.

Published

2024-03-30

How to Cite

Xudoyberdiyeva Sarvinoz. (2024). "BOBURNOMADAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR"TAHLILI . TADQIQOTLAR.UZ, 35(2), 7–9. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2484