BUXGALTERIYA HISOBIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH YO’LLARI

Authors

  • Xoʻjabekova Ulugʻoy Ilhom qizi

Keywords:

Kalit so’zlar: raqamli iqtisodiyot, dasturiy ta’minotlar, blokchayn, buxgalteriya hisobi.

Abstract

Annotasiya: Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini
tashkil etishning innovasion texnologiyalariga asoslangan shakllarining mohiyati,
afzalliklari va kamchiliklari haqida bayon qilingan. Raqamli iqtisodiyot
tushunchasining mohiyati hamda xozirgi davrda xorijiy mamlakatlarda buxgalteriya
hisobini yuritishda qo’llanilayotgan dasturiy ta’minotlar, bulutli texnologiyalar,
blokchayn texnologiyalarini qo’llashda vujudga keladigan qulayliklar va kamchiliklar
tadqiq etilgan.

References

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

https://lex.uz/docs/-5841063

Shirinov, U. (2020). ACCOUNTING IN THE DIGITAL ECONOMY:

SIGNIFICANCE AND ADVANTAGES. International Finance and

Accounting, 2020(3), 23.

Shirinov, U. (2017). The ways of accounting over telephone communication

services in the existence of billing systems. TRANS Asian Journal of Marketing &

Management Research (TAJMMR), 6(2and3), 23-31.

Abduxalilovich, S. U., & Azamat o’g’li, B. A. (2021, March). IMPROVEMENT

OF ACCOUNTING OF INCOME FROM COMMUNICATION

SERVICES. In Euro-Asia Conferences (Vol. 3, No. 1, pp. 108-111).

Shirinov, U. A. (2019). TELEFON XIZMATLARIDAN OLINADIGAN

DAROMADLAR HISOBINI TAKOMILLAShTIRISh. Internauka, (2-2), 83-85.

Shirinov, U. A. (2018). TELERADIO XIZMATLARINI KO ‘RSATUVCHI

SUB’EKTLARDA HARAJATLAR HISOBI. Turizm ilmiy-amaliy

elektron jurnali, 1(1), 96-100.

Published

2024-03-31

How to Cite

Xoʻjabekova Ulugʻoy Ilhom qizi. (2024). BUXGALTERIYA HISOBIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH YO’LLARI . TADQIQOTLAR.UZ, 35(2), 50–54. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2494