LENS CULINARISNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Authors

  • Qodirqulova Fotima Ulug‘bek qizi

Keywords:

Kalit so‘zlari. Lens culinaris, protein, alternativ,yasmiq, aminokislata, fraksiya, urug’, ekologiya, vitamin, temir, sink

Abstract

Annotatsiya. Qishloq xoʻjaligi sohasi aholi uchun oziq-ovqat mahsulotlarini
yetkazib beruvchi asosiy manbadir. Ayni vaqtda u keng istemol mahsulotlari ishlab
chiqaruvchi sanoatning bir qancha tarmoqlari uchun xom-ashyo yetkazib beradi.
Qishloq xoʻjaligining ahamiyati yana shu bilan belgilanadiki, xalq xoʻjaligida band
boʻlgan xodimlarning 27 foizi shu sohada mehnat qiladi. Qishloq xo‘jaligida dukkakli
don ekinlarining o‘rni beqiyos hisoblanadi. Dukkakli ekinlar nafaqat takroriy ekin
balki asosiy ekin sifatida ham ekish yo‘lga qo‘yilmoqda. Shu jumladan lens culinaris
(yasmiq doni) ning ham o‘rni beqiyos

References

Foydalanilgan adabiyotlar.

Atabayeva X. N. O`simlikshunoslik. – Toshkent : Mehnat, 2000. – b.134-136.

Atabayeva X. N. Qurbonov A.A. Yasmiq yetishtirish texnologiyasi bo`yicha

tavsiyanoma. O`Zr fanlar akademiyasi Asosiy kutubxonasi Ясмиқ етиштириш

технологияси бўйича тавсиянома. Navro`z nashryoti, 2020-yil 36-b

Qurbonov A. Yasmiq navlari xosildorligiga ekish muddati va me`yorining ta`sirini

o`rganish va ilmiy asoslash. Avtorefarat. Toshkent 2022-yil 46-b

Zafar M., Abbasi K.M., Khan M.A., Khaliq A. Effect of plant growth-promoting

rhizobacteria on growth, nodulation and nutrient accumulation of lentil under

controlled conditions. Pedosphere. 2022. Vol. 22, №6. P.848-859.

Mavlonov, B., Xamzaev, A., & Bobokulov, Z. (2018). Dukkakli don ekinlarining

tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyati. O ‘zbekiston qishloq xo ‘jaligi

jurnali,(8), 36.

Эсанбоев, К. У., & Бобокулов, З. Р. (2021). ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОФЕССИИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. Universum: психология и образование, (3),

-10.

Bobomuradov, Z. S., & Bobokulov, Z. R. (2018). No‗ xat ekinining o‗ ziga xos

xususiyatlari (Fermerlarga kichik maslaxat). EVELOPMENT ISSUES OF

INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 989, 992.

Bobokulov, Z., & Tukhtamishova, J. (2023). CHICKPEA IS THE MEDICINE OF

HEALTH. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(4), 22-23

Published

2024-03-31

How to Cite

Qodirqulova Fotima Ulug‘bek qizi. (2024). LENS CULINARISNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI . TADQIQOTLAR.UZ, 35(2), 55–60. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2495