SINXRON TARJIMA TEXNIKASI VA DIAXRON TADQIQI

Authors

  • Boymurodova Nishona

Keywords:

Kalit so'zlar: Sinxron tarjima texnikasi, diaxron tadqiqot, sinxron tarjima texnikasining xususiyatlari, diaxron tadqiqot bosqichlari va metodlari.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada, sinxron tarjima texnikasi va diaxron tadqiqot
nima ekanligi va sinxron tarjima texnikasining asosiy xususiyatlari haqida malumotlar
beriladi. Shuningdek, diaxron tadqiqot olib borishda qanday bosqichlar va metodlar
qo'llanilish zarurligi haqida so'z boradi. Ma'lumki, bir vaqtning o'zida yoki real vaqt
rejimida tarjima sifatida ham tanilgan, tarjimon ma'lum bir manbaning gapini to'xtovsiz
va deyarli kechiktirmasdan, tinglovchilar yoki auditoriya uchun maqsadli tilda yozish
yoki aytib berish - sinxron tarjimadir. U asosan konferensiyalar, sammitlar va yirik
xalqaro tadbirlar kabi sohalarda qo'llaniladi. Sinxron tarjima texnikasi ko'nikmalar,
tezkorlik va yuqori darajadagi tinglash va gaplash qobiliyatini talab qiladi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Hamidov X, Ismatullayeva N, Ergasheva S. Sinxron Tarjima. – Toshkent: Toshkent

davlat sharqshunoslik instituti, 2020.

Чернов Г.Ч.. Теория и практика синхронного перевода: Международные

отношения, М., 1978. Собрание Восточных рукописей Академии наук. Том 1.

Simon, Thomas. "Exploring difficulties in simultaneous interpreting Insights from

the English-French Louvain Corpus of Simultaneous Interpretations" Année

académique 2018-2019.

Швейцер А. Д., Перевод и лингвистика. Уч. для институтов и факультетов

ин.яз. -М., Воениздат, 1973.

Published

2024-03-31

How to Cite

Boymurodova Nishona. (2024). SINXRON TARJIMA TEXNIKASI VA DIAXRON TADQIQI . TADQIQOTLAR.UZ, 35(2), 66–69. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2497