O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MUSTAQILLIKDAN SOʻNG AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLARNING PEDAGOGIK TALQINI.

Authors

  • Abduhamidov Jaloliddin Ilash o'g'li.
  • Ramazonova Sevinch Sodiq qizi.

Keywords:

Kalit soʻzlar: islohot, mustaqillik, SSSR, 31-avgust, prezident, taraqqiyot, ilm.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqoladan Oʻzbekiston Respublikasi mustaqillikka
erishganiga qadar bosib oʻtgan yo'llarini va mustaqillikdan soʻng amalga oshirilgan
islohotlarni o'rganishimiz mumkin.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Erkayev A. "O'zbekiston yo'li" Toshkent Ma'naviyat 2011.

- Karimov A. "Tarixiy xotirasiz kelajak yoʻq" 1998.

- Oʻzbekistonda ijtimoiy fanlar jurnali 1996.

Published

2024-03-31

How to Cite

Abduhamidov Jaloliddin Ilash o’g’li., & Ramazonova Sevinch Sodiq qizi. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MUSTAQILLIKDAN SOʻNG AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLARNING PEDAGOGIK TALQINI . TADQIQOTLAR.UZ, 35(2), 70–72. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2498