NAVOIY TALQINIDA DOʻSTLIK RISHTASI

Authors

  • Rayhonoy YANGIBOYEVA

Keywords:

Kalit so‘zlar: ozurda, javr, bihil, doʻst, dushman, gʻadr, soqiyo, vafo, afgʻon

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning orifona ruhda bitilgan
gʻazali tahlilga tortilgan. Unda insonning umri bezagi sanalmish doʻst mavzusi
qalamga olingan. Shoir bu obrazga tavsifiy emas, balki tahliliy yondashadi. Chin doʻst
deya atalishi uchun insonda qanday sifatlar boʻlmasligi kerakligini qalamga oladi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

Alisher Navoiy. Favoyid ul-kibar. 4-jild // To‘la asarlar to‘plami, 10 jildlik, -

Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiyot uyi. 2013. bet.

Asqaloniy Ibn Hajar. Oltin o‘gitlar. - Toshkent: Sharq, 2013.

Navoiy asarlari lug‘ati. (Nashrga tayyorlovchilar: P.Shamsiyev, S.Ibrohimov). -

Toshkent: 1972.

Imom Gʻazzoliy Daqoyiq ul-axbor. (Nashrga tayyorlovchi: N.Jabbor). - 1997.

Hasanova Laylo https://cyberleninka.ru/article/n/hazoyin-ul-maoniy-kulliyotida-it-

obrazlarning-tasvirlanishi-tamoyillari

Shayx Muqammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. 4-juz. - Toshkent: Hilol-

Nashr, 2019.

Published

2024-03-31

How to Cite

Rayhonoy YANGIBOYEVA. (2024). NAVOIY TALQINIDA DOʻSTLIK RISHTASI . TADQIQOTLAR.UZ, 35(2), 73–77. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2499