O'ZBEKISTONDA BANK SEKTORIDAGI RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • Bozorov Jamshid Rasuljon o‘g‘li

Keywords:

Kalit so‘zlari: iqtisodiyot, bank sektori, risk, boshqaruv, nazorat, SWOT, moliyaviy boshqaruv, muommo.

Abstract

Annotatsiya: Mamlakat iqtisodiy rivojida banklarning o‘rni, ulardagi moliyaviy
boshqaruvning to‘g‘ri tashkil etilganligi muhim sanaladi. Ushbu maqolada ham
O‘zbekistonda bank sektoridagi risklarni boshqaruvini takomillashtirish, uni SWOT
tahlili hamda mavjud risklarni bartaraf etish bo‘yicha fikr-mulohazalar yoritilib
o‘tilgan

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

http://lex.uz//docs/-6436466 Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni

boshqarish tizimiga doir talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida

Risk management in banking, 4 th Edition, Joel Bessis, 2015, ISBN: 978-1-118-

-8

Risk management and Financial institutions http://rasabourse.com

Risk management at Banks

https://youtube.com/playlist?list=PLeJXxpEi4UA9yxAtlxPUNeVqi4sGNpg6A&s

i=f9vGGnbzHrvT-9Dq

OpenAI.com

Published

2024-04-01

How to Cite

Bozorov Jamshid Rasuljon o‘g‘li. (2024). O’ZBEKISTONDA BANK SEKTORIDAGI RISKLARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH . TADQIQOTLAR.UZ, 35(2), 82–88. Retrieved from http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/2501