Vol. 2 No. 1 (2023): Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

					View Vol. 2 No. 1 (2023): Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi

Published: 2023-12-16

Статьи