Current Issue

Vol. 3 No. 1 (2024): Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari

Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi

Published: 2023-12-26

Статьи

View All Issues